Charlie Hebdo

You are currently browsing articles tagged Charlie Hebdo.

Krönika i Journalisten om stålpennor och ritstiftens insats för yttrandefriheten, även som pdf-fil här. Det är intressant att se hur lång tid det tog för oss att mönstra ut förbudet att kritisera den enda evangeliska läran. Istället för förbud att kritisera religioner har vi bestämmelser för att skydda vars och ens rätt att utöva dem.

Tags: , ,

Debatti Svt om Charlie Hebdo och vad svenska medier bör publicera.

Tags: , ,

Artikel på SR:s debattsida Medieormen om Charlie Hebdo och yttrandefriheten. Finns även som PDF fil här.

Tags: , , , ,