Oprofessionellt i Örkelljunga

Ännu ett exempel på den dessvärre många gånger utbredda okunnigheten vad gäller allmänhetens tillgång till allmänna handlingar i Sveriges kommuner. I det här fallet Örkelljunga. Läs och lyssna här.