Obama och svensk meddelarfrihet

Har i dag en längre artikel på DN kulturdebatt om brutaliseringen av soldater och staters oförmåga att ta itu med problemen. Då behövs meddelarfriheten. Den har en stark ställning i svensk lagstiftning men är hotad. Artikeln kan också läsas här.

Tags: , , ,