beställ-tv

You are currently browsing articles tagged beställ-tv.


Myndigheten för press, radio och tv har tagit initiativet till att det inom myndigheten självständiga beslutsorganet Granskningsnämnden ska vidga sitt tillsynsområde. Det sker med stöd i lag men myndigheten torde ha varit medveten om att den ger nämnden möjlighet att bedöma publiceringar där tidigare enbart yttrandefrihetsgrundlagarna gällt och där det självsanerande systemet med PO/PON håller efter etiska övertramp

Erectile Dysfunction is currently the preferred term instead24 viagra for sale.

.

Idag artikel i Medieormen. Även här Vingklipp GRN
.

Tags: ,