Statlig tillsyn eller frivillig etikprövning?


Mats Olin på Näringslivets Medieinstitutet har intervjuat mig om förslaget till nytt medieetiskt system

• Neurological systemrecommended (e.g. How to get viagra.

. Ny självreglering länk till institutets webbplats.