Statlig tillsyn eller frivillig etikprövning?

Mats Olin på Näringslivets Medieinstitutet har intervjuat mig om förslaget till nytt medieetiskt system. Ny självreglering länk till institutets webbplats.