Samarbete som riskerar trovärdigheten

Debatt mellan mig och Eko-chefen Olle Zachrison i Expressen tv om samarbetet mellan fyra dominerande riksmedier inför valet.

Ett projekt som riskerar att etablera den, i och för sig befängda, bilden av att de etablerade medierna som en del av etablissemanget. En bild som förstärks av att hela projektet delfinansieras med riktade statliga medel, 1,9 miljoner. 

Tv-inslaget.