PK om mediestödet

Publicistklubben har yttrat sig över förslaget till ändringar i föreskrifterna för utbetalning av mediestöd.