Principen om förbud mot förhandsingripande upphävs, rättssäkerheten åsidosätts när polisen inte behöver motivera avslag för en demonstration, den verkliga makten över vem som ska få använda sin opinionsfrihet flyttas till Säpo och Utrikesdepartementet.

Det är några av följderna av förslaget att ett allmänt, sannolikt, hot mot Sveriges säkerhet kan stoppa demonstrationer. Debatten har fokuserat på koranbränning men omfattar alla opinionsyttringar som utländska makter och maktcentra kan använda som förevändning för att rikta allvarliga hot mot svenska intressen i Sverige och utomlands.

Artikel i Svenska Dagbladet 20240709