Den medieetiska processen

Jag har försökt beskriva hur en medieetisk prövning går till, vad som prövas i sak och vilka överväganden Allmänhetens Medieombudsman (MO) och ytterst ledamöterna i Mediernas Etiknämnd (MEN) har att göra.

Min text med de 17 stegen som en prövning omfattar kan laddas ned. Artikeln innehåller länkar till MEN:s beslut och regelverket.