Defensiv JK går på offensiven

Justitiekanslern (JK) är en av landets tyngsta ämbeten. Myndigheten som har en central roll vad gäller yttrandefriheten uppbärs av en person. Idag är det Mari Heidenborg som från Birger Jarlstorn på Riddarholmen som till stor avgör var gränserna ska dras.

Här artikel med några reflektioner kring frågan om JK och meddelarfrihet samt JK och allmänt åtal för förtal i Sydsvenskan