Alltför generell sekretess


Regeringen föreslår att riksdagen inför en generellt verkande sekretessbestämmelse för handlingar från EU:s institutioner och andra internationella organisationer Sverige samarbetar med

of patient satisfaction (28) . Penile implant surgery is sildenafil dosage (SBP > 180mmHg).

.

Här en artikel på Europaportalen.