Alltför generell sekretess

Regeringen föreslår att riksdagen inför en generellt verkande sekretessbestämmelse för handlingar från EU:s institutioner och andra internationella organisationer Sverige samarbetar med.

Här en artikel på Europaportalen.