Reinfeldt

You are currently browsing articles tagged Reinfeldt.

I dag har statsminister Fredrik Reinfeldt svarat på frågor i konstitutionsutskottet (KU). Bland annat om hur regeringskansliet lever upp till grundlagens krav vad gäller tillgången till allmänna handlingar, läs uppgifter.

Inför dagens utfrågning publicerade SvD Brännpunkt en artikel av mig.

Läs här eller här.

Tags: ,