PO

You are currently browsing articles tagged PO.

Tidningsutgivarna och PO, Ola Sigvardsson har offentliggjort sina respektive remissyttranden över min utredning om ett vidgat och förstärkt medieetiskt system.

TUs remissvar på utredningen

PO, Ola Sigvardssons remissvar

Tags: , ,