medierna

You are currently browsing articles tagged medierna.

Mats Olin på Timbros medieinstitut har intervjuat mig om det framtida medieetiska systemet. Intervjun kan läsas här eller här. Min utredningen om ett utvidgat och stärkt självsanerande system för alla medier är nu ute på remiss. Det är öppet för var och en att lämna synpunkter till Utgivarna som beställt utredningen.

Tags: , ,