kränkande fotografering

You are currently browsing articles tagged kränkande fotografering.

I Dagens Juridik i dag skriver jag om den första domen enligt lagen om kränkande fotografering. Jag ifrågasätter om det verkligen var rätt lagrum som användes för att komma åt ”smygfilmaren”.

Kan också läsas här Kränkande fotografering 2014-01-24.

Tags: , ,