IB-affären

You are currently browsing articles tagged IB-affären.

Artikel på Expressen.se om att Högsta domstolen idag satte klackarna i backen vad gäller gränsen för när domstolarna kan besluta om husrannsakan i jakten på källskyddat material, PDF version.

Tags: ,