1914

You are currently browsing articles tagged 1914.

Om några timmar tar 2013 slut.

Nästa år kommer att uppmärksammas som 100-års minnet av första världskrigets utbrott.

Vad man vara mer lägligt än en kort tillbaka blick till första världskriget innan vi tar itu med nästa år tryck- och yttrandefrihetsfrågor.

I november höll jag ett kort anförande om tryckfriheten under första världskriget. Tryckfriheten år 1914 utgör en utökad version av talet vid Presshistoriska föreningens sammanträde.

Gott nytt år

Nils Funcke

Tags: ,