SMS är också handlingar

Brev, SMS och USB-minnen ja till och med stentavlor som kommer med bud är handlingar när de inkommer till en myndighet. Där ska de hanteras enligt offentlighetsprincipen och den som begär ut dem enligt förvaltningslagen. Snabbt och korrekt utan ovidkommande frågor. Det har inte alla förstått visar en undersökning som P4 Värmland låtit göra. Läs och lyssna här.

Tags: