Medieetikens framtid – remissyttranden

Tidningsutgivarna och PO, Ola Sigvardsson har offentliggjort sina respektive remissyttranden över min utredning om ett vidgat och förstärkt medieetiskt system.

TUs remissvar på utredningen

PO, Ola Sigvardssons remissvar

Tags: , ,