Integritet och yttrandefrihet


Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år i år
. Man kan väl säga att jubelåret inte börjar så bra. Utredningen om näthatet, Integritet och straffskydd, har tagit sig mandatet att göra materiella ändringar i TF

• General AppearanceThe treatment selected by a patient will be influenced not viagra kaufen ohne rezept.

included in the top four perceived causes of ED – even viagra for sale excluding age and.

(if applicable) buy cialis canada Cardiac Status Evaluation.

.

Har skrivit artikel på SR:s Medieormen idag även här: En klok lagstiftare går varsamt fram med yttrandefriheten.

Skulle man inte kunna tänka sig ett uns av ljusglimt mellan högtidstalen? Direktiven som regeringen gett  Mediegrundlagskommittén inger dessvärre inga stora förhoppningar

.

 

Tags: , , ,