Grundlagen, kriget och internationella insatser

Har medverkat på Dagen Juridik i dag med en text som drar vissa paralleller till Sverige under andra världskriget. Finns att läsa här eller här.

Tags: ,