mars 2017

You are currently browsing the monthly archive for mars 2017.

Jonas Nordling och jag i Journalistpodden. Mycket om staten och medierna som sig bör.

Publicistklubben har yttrat sig över Medieutredningen. PK kritiserar bland annat utredarens förslag att ett framtida mediastöd ska vara kopplat till innehållet. PK markerar också att det är oförenligt med PK:s syfte och tradition att ingå i en nämnd som skulle få allmänna förvaltningsuppgifter och utöva myndighet. PK remiss SOU 2016_80