juni 2014

You are currently browsing the monthly archive for juni 2014.

Artikel i dagens Expressen om två utredningar som bägge syftar till att stärka skyddet för den personliga integriteten. Regeringens beställning innehåller förslag som bör övervägas men inger också farhågor
. Risken är stor att regleringen går för långt inte minst med tanke på den frenesi vissa regeringspartier driver frågan utan att först fundera på om gällande lagstiftning kanske är tillräcklig men inte utnyttjas.

Texten kan även läsas här.

Artikel publicerad på Journalisten webbplats om rättelser. Kan förhoppningsvis leda till en pressetisk diskussion om vad som är motiverat att rätta och hur det ska göras. Kan även läsas här.

Tags: ,