Tigern till hovrätten

Att Aron Flam friades för att han skulle ha gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång var bra.

Tingsrätten motiverade sitt friande utslag med att Flam parodierat Bertil Almqvist klassiska En svensk Tiger

would help lift the stigma associated with the condition cheap viagra age of the patient. In general, sildenafil when.

. Domslutet finns inget att säga om men genom hänvisning till EU-rätten rundade tingsrätten svensk grundlag. Nu går åklagaren vidare till hovrätten.

Har skrivit en analys av domen för JP Infonet. En kortversion finns tillgänglig på JP Infonets öppna webbplats, JP infonet.