preskription

You are currently browsing articles tagged preskription.

Mediegrundlagskommittén inser problemet med ansvaret för nätpubliceringar men majoriteten i kommittén förmår inte kränga av sig tvångströjan av myndigheternas kontrollbehov.

Artikel i dagens Expressen. Kan läsas även här.

Tags: