Yttrandefrihetskommitténs betänkande

Efter drygt tre år presenterar Yttrandefrihetskommittén i dag sitt slutbetänkande. Presskonferensen som börjar 11.00 direktsänds på regeringens webbplats.

Betänkandet innehåller inga stora dramatiska förändringar av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Men det finns förslag som enligt min uppfattning stärker yttrandefriheten ett av dem har jag skrivit om i dagens Expressen.

Slutbetänkandet, En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55) finns att läsa här.