religionskritik

You are currently browsing articles tagged religionskritik.

Har kommenterat domen mot mannen som liknade ljudtestet från en moske vid en åsnas skrik. Bra med en friande dom. Det måste vara möjligt att kritisera och även förlöjliga olika uttryck för religioner. Länk till SR i Södermanland.

Tags: