rättelse

You are currently browsing articles tagged rättelse.

Artikel publicerad på Journalisten webbplats om rättelser. Kan förhoppningsvis leda till en pressetisk diskussion om vad som är motiverat att rätta och hur det ska göras. Kan även läsas här.

Tags: ,