öppenhet

You are currently browsing articles tagged öppenhet.

Sista numret av Journalisten inför sommaren innehåller ett antal artiklar om bristerna i tillämpningen av offentlighetsprincipen. En av mina två artiklar kan läsas här eller här.

Tags: , ,