Obstruktion mot domstolar

Artikel i SVD, ledarsidan, om domstolstrots från tre statsråd i ett ärende regeringen dragit i långbänk.

Det gäller prövningen av rätten för Jehovas Vittnen att få del av statsanslaget för bidrag till trossamfund. Också här som pdf-fil. Dags att riksdagens konstitutionsutskott (KU) granskar hur regeringen motiverar sina beslut i förvaltningsärenden där den står under samma tillsyn som övriga myndigheter.

Tags: , ,