Meddelarskydd för statligt anställda

Regeringen har antagit direktiv till en utredning om meddelarskydd för privat anställda som arbetar i företag som finansieras med skattemedel. Det är bra.

Men jag har svårt att förstå varför statligt anställda inte ska ges samma rätt. Jag har följt upp tidigare diskussion på SvD:s brännpunkt läs här.

I tidigare inlägg på Brännpunkt, SvD, har representanter för vårdföretagen hävdat att deras anställda genom avtal och överenskommelser har meddelarskydd. Det är dessvärre en light version som inte har samma styrka som ett grundlagsreglerat skydd. Det är inte möjligt att åtala och straffa chefer som struntar i avtal och regler.

De anställda inom privatverksamhet som finansiseras med skattemedel och anställda i statliga bolag förtjänar samma skydd som gäller för anställda inom kommunala och landstingskommunala företag.

Ledamöterna i den referensgrupp som ska knytas till utredningen bör kräva att utredningen får ett tilläggdirektiven redan innan den startat. Folkpartiet som argumenterat för ett meddelarskydd för anställda inom statliga bolag inom Yttrandefrihetskommittén bör ligga på övriga allianspartier.

Reply