om mig

Journalist, debattör, författare och utbildare.

Jag har varit journalist sedan 1979. Bland annat som länsreporter vid Mariestads-Tidningen, ledarskribent på Dagens Nyheter, chefredaktör och utgivare vid Säffle Tidningen och Riksdag & Departement. Jag har också varit kanslichef och utbildningsanvarig vid Föreningen Grävande Journalister och under tre år var jag anställd som utredningssekreterare i Yttrandefrihetskommittén (SOU 2012:55).

Jag har skrivit boken Tryckfriheten, Ordets män och statsmakterna och medverkat i ett antal antologier om journalistik och yttrandefrihet.

På uppdrag av föreningen Utgivarna har jag utrett det pressetiska systemet. Under 2013 överlämnade jag en skiss till ett framtida medieetiskt självsanerande system.

Jag har tilldelats Advokatsamfundets journalistpris, Stora Journalistpriset, Landstingsförbundets journalistpris samt nominerats till grävande journalisters guldspade, utsetts till Årets lärare vid JMK och erhållit Bertil Torekulls murvelpris.

Reply