Yttrandefriheten på nätet

I Expressen den 23 augusti har jag en artikel om preskriptionstiderna för yttranden på nätet. Yttrandefrihetskommittén föreslår att artiklar i s.k. arkivdatabaser ska ha en bestämd och kortare preskriptionstid än andra yttranden på nätet. Artikeln går att läsa här eller här.

Reply