Samtal om tryckfriheten

Deltog i ett samtal om tryck- och yttrandefrihet med Mårten Schultz och Jonas Nordin på stadsbibiioteket. Kan ses här

Tags: