Om goda politiker och onda regler

Myndigheten för press, radio och tv vill att alla sändningar av rörliga bilder som distribueras via internet till datorer, mobiler och paddor ska granskas. Det skulle öppna för ökad reglering, kontroll och tillsyn av de sändningar som idag gud ske lov är fria från Granskningsnämndens prövning. Artikel i Medievärlden

Myndigheten vill granska dagspressens tv-sändningar

Tags: