Mangadomen i Expressen

På kultursidorna i dagens Expressen har jag ännu en artikel om HD:s halsbrytande resonemang om begreppen konst och verklighetstrogen, läs här eller här

Reply