Litteratur

Aktuella böcker
Funcke Nils, Offentlighetsprincipen – praktik och teori, 2014
Funcke Nils, Tryckfriheten under tryck, 2006