I nöden prövas paragraferna

Att enskilda som utsätts för traumatiska händelser lätt tappar omdömet är sorligt men oftast förklarligt. Följderna drabbar som regel främst dem själva.

Men samhället får inte tappa omdömet vad som än händer. För att undvika det finns lagar och förordningar. De utgör en slags handlingsplaner för hur t.ex. ett statsministermord ska hanteras. Avsteg från rutiner och regelverk ökar riskerna för att problemet förblir olöst samt att vi får en ny rättsskandal att ta hand om. Första årets spaningar efter Olof Palmes mördare är ett exempel på det. Jag har skrivit en kolumn i Borås Tidning läs den här eller här.

Reply