november 2013

You are currently browsing the monthly archive for november 2013.

I dag fattar riksdagen beslut om en generell och mycket vag bestämmelse om sekretess.

Har skrivit artikel i Dagens Juridik i dag. Finns även att läsa här.

Tags:

Regeringen vill bevara och befästa regeln som gör det möjligt att den utgivare för ett massmedium som friats i ett förtalsmål ändå kan straffas. Trots en friande dom kan utgivaren tvingas betala sina egna rättegångskostnader. Det är en otillständig ordning som jag skriver om i Expressen i dag. Artikeln kan även läsas som pdf fil Rättssäkerheten satt på undantag.

Tags: , , ,

Regeringen föreslår att riksdagen inför en generellt verkande sekretessbestämmelse för handlingar från EU:s institutioner och andra internationella organisationer Sverige samarbetar med.

Här en artikel på Europaportalen.

Journalisten.se i dag en artikel om Yttrandefrihetskommitténs övervägande om integritetsskydd. Artikeln är enligt mitt förmenande en hyfsat välavvägd integritetskränkning av kommitténs inre liv. Försvarlig och nödvändig för diskussionens skull. Jag gör här och i Journalisten också de dokument som togs fram inom kommittén tillgängliga i förhoppning om mer djup och en nypa mindre känslor i debatten. Artikeln kan också läsas här: YFK JK och Ask om integritetskränkningar 2013-11-13.

Förteckning över bifogade PM

2012-03-05 PM förteckning YFK integriteten

++++

PM 51 TF och YGL och EU 2010-03-10

PM 56 Integritetsskyddet 2010-12-01

PM 56a Sammanfattning 2010-12- 01

PM 60 Genomgåg av databaser justerad 2011-01-30

PM 62 Integritet betänkandetext skiss 2011-01-18

PM 63 Integritet och EKMR 2011-01-19

PM 65 Integriteten o pressetiken 2011-02-11

PM 66 Europakonventionens skydd för privatliv 2011-01-27

PM 67 Yttrandefrihet och EU-rätt 2011-02-06

PM 69 Integritet o pressetik 2011-03-08

PM 71 Integritet lagtext preciserad 2011-03-07

PM 72 Integritet konsekvenser slutlig 2011-03-09

PM 81 Integritet fyra lagtexter 2011-06-14

PM 92 Integritet lagtext och förfkomm 2011-10-23

PM 101 Integritetsskydd Dag Victors förslag 2011-12-12

PM 106 Enskildas processuella skydd…2012-01-24

PM 110 Privatlivskränkning REVIDERAD

PM 114 Betänkandetext om EKMR mm

Tags: ,

En bok som bekräftar sin egen tes kan anses som fulländad. Visserligen kanske det inte alltid är så författaren ser det men för oss som läsare blir budskapet extra starkt. Hanne Kjöllers bok en Halv sanning är också en lögn är en sådan bok. Här en recension i Borås Tidning som också kan läsas här: Hanne Kjöller bok.

Tags:

Alliansregeringen har nu lagt ytterligare ett förslag som kringskär yttrandefriheten. I en lagrådsremiss tar regeringen enbart fasta på de förslag Yttrandefrihetskommittén lagt som inskränker yttrandefriheten. Alla förslag som går i andra riktningen negligeras av regeringen, antingen genom att de förbigås med tystnad eller att de begravs i nya utredningar.

Jag har i dag en artikel på Medieormen, Sveriges Radios webbplats, om lagrådsremissen som sannolikt kommer att bli proposition i november. Läs på Medieormen eller här.

Tags: , ,

I senaste numret av Advokaten har jag en längre artikel om de myndigheter som har till uppgift att bevaka enskildas integritet. Det gäller t.ex. Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som får ge sin syn på hur verksamheten fungerar.

Har även intervjuat Chefs-JO Elisabeth Fura och JK Anna Skarhed.

Läs här eller här.

Tags: ,

På DN-debatt i dag en artikel om möjligheterna för anställda inom EU:s institutioner internt vissla när de stöter på felaktigheter och korruption samt deras rätt att lämna uppgifter till medierna för publicering.

Artikeln har jag skrivit tillsammans med Lennart LundquistHelle Lyrstrand LarssenNils-Eric Schulz och Ulf Öberg.

Kan läsas här eller här.

Tags: