augusti 2013

You are currently browsing the monthly archive for augusti 2013.

I går fick jag och Mikael Holmström Torekulls Stora Murvelpris. Stor ära och stor peng. Det känns gott att under ett år med glimten i ögat kunna titulera sig Stormuvel. Tack Bertil.

Vid seminariet när priset utdelades höll jag och Mikael var sitt kortare anförande, jag över temat misstänksamhet och sittfläsk. Det underlag jag skrev, Torekull priset 2013-08-27, hann jag bara redogöra för till del.

Tags:

Har i dag en artikel i Expressen om repressalier mot meddelare. Det gäller bland annat ett fall i Österåker där en timanställd fick veta att hon inte skulle få något mer jobb. Läs den här eller här.

I dag inledde också JK en förundersökning för brott mot efterforskningsförbudet. I det fallet handlar det om äldrevården i Strängnäs kommun där någon misstänks för att ha efterforskat vem som lämnat uppgifter för offentliggörande. Läs JK:s beslut  här.

Tags: , , ,

Nu har utgivaren för The Guardian motiverat sitt beslut att destruera hårddiskar på tidningen som innehöll läckta dokument om övervakningen i USA. Se intervju med Alan Rusbridger här.

Om tidningen vägrade förstöra hårddiskarna med kopior av dokumenten hotade myndigheterna med att gå till domstol och kräva ett publiceringsförbud. Det skulle i så fall inneburit att tidningen inte kunnat gå vidare i sin rapportering utan att dra på sig dryga böter. Sådana publiceringsförbud utgör en hindrande åtgärd som mer för tankarna till diktaturer än till demokratier. En sådan lagstiftning måste utmanas.

Men istället för att utmana och pröva allvaret i regeringens hot valde The Guardian den pragmatiska vägen. Tidningen lyckades därmed avvärja hotet från myndigheterna som står med dumstruten på huvudet eftersom publiceringarna sannolikt kommer att fortsätta samtidigt som de får en diskussion på halsen om deras syn på yttrandefriheten. Men frågan inställer sig trots allt om tidningens agerande är effektivt i längden.  Hur ska de agera när nästa hot kommer? Ska ytterligare hårddiskar hamna under hammaren? Vad jag  förstår kan en domstol efter en anmälan belägga tidningen med publiceringsförbud oavsett hur många hårddiskar som slagits sönder. Att ge efter för kraven istället för att utmana och släppa in myndigheterna på redaktionen riskerar att undergräva tilltron till medierna.

Tags: ,

I måndags berättade The Guardians chefredaktör Alan Rusbridger att tidningen förstört ett antal datorer/hårddiskar med hemligt material som de fått från NSA-läckan Edward Snowden. Destruktionen skedde efter påtryckningar från myndigheterna. Samtidigt förklarar Alan Rusbridger att tidningen tänker fortsätta sina publiceringar, materialet finns även på andra datorer.

Jag har svårt att förstå att The Guardian gick med på att förstöra materialet. Det framstår som ett självdestruktivt beteende. Vad trodde man sig vinna? Tidningen borde utmanat makten och tagit den rättsliga strid som myndigheterna, uppenbarligen med regeringens godkännande, hotade med. Med tanke på att tidningen fortfarande förfogar över materialet riskerar de att få den rättsliga prövningen trots allt, om man nu inte förnedrar sig igen och förstör ytterligare ett antal datorer…

Det de lagt under hammaren är inte bara ett par datorer utan pressfriheten.

Det är också höljt i dunkel varför The Guardian inte berättade om påtryckningarna och varför Alan Rusbridger väljer att inte namnge de högt uppsatta politiker/tjänstemän inom regeringskansliet som utövade påtryckningar på tidningen.

Läs artikel i Svenska Dagbladet om fallet här och Alan Rusbridgers kolumn här.

Tags: ,

Recenserar i dag Aftonbladets krönikör, Oisín Cantwells, klippbok om brott och straff i just Aftonbladet. Läs här eller här.

Tags: , ,

I dag inleds rättegången mot tre medarbetare vid Göteborg Posten. De anses ha brutit mot tystnadsplikten när de lämnade uppgifter som gjorde att en anonym meddelare kunde identifieras. Läs TT:s telegram.

Tags: , ,

I sommar utbröt oro bland ett antal utgivare. En dom i Göta hovrätt fick några att befara att såväl ensamansvaret som meddelarskyddet fallit bort för deras webbplatser. Några ändrad reglerna för webbplatserna och tog bort möjligheten för läsarna att skriva icke modererade inlägg. Obefogat och överilat enligt min uppfattning. Har skrivit artikel i Journalisten där jag försöker klara ut begreppen. Läs den här eller här.

Tags: , , ,

Har verkligen allt kommit i dagern om regeringskansliets inblandning i den s.k. Saudi-affären? Riksdagens konstitutionsutskott bör ta sig en funderare på om utskottet trots alla förhör kanske finns personer som kan berätta och är villiga att göra det. Har skrivit en artikel i Expressen efter att ha läst ett sekretessbelagt förhörsprotokoll. Artikeln finns att läsa här eller här.

Tags: ,

Sedan i går onsdag är Sture Bergwall att betrakta som oskyldig till de åtta mord han tidigare ihärdigt sökt och blivit fälld för. Det är en osannolik rättshistoria som nu avslutats vad gäller rättsprocessen. Nu vidtar diskussionen om vad som gick snett och justitieminister Beatrice Ask har lovat en utredning. Vi får därmed en nödvändig och förhoppningsvis en nyttig fortsättning på Hans-Gunnar Axbergers rapport ”Felaktigt dömda” som förre JK, Göran Lambertz, tog initiativet till. Har i dag en artikel i Expressen om journalistikens roll när det gäller att blottlägga missförhållanden, övergrepp och systemfel eller helt vanliga tillkortakommanden som drabbar all mänsklig aktivitet. Artikeln finns att läsa här eller här.

Tags: ,

Källor har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Personer som av idealistiska men också ibland av ekonomiska eller personliga skäl berättar det som inte var tänkt att hamna i dagens ljus. Bradley Manning som nu dömts bland annat för att ha lämnat uppgifter som misskrediterar de amerikanska styrkorna tillhör idealisterna. Han liksom Edward Snowden har de stött på förhållanden som inte lämnat dem någon ro. De har visat civilkurage och gjort en samhällsinsats. Jag har skrivit en artikel i dagens Svenska Dagbladet som finns att läsa här eller här.

Tags: , , ,