maj 2012

You are currently browsing the monthly archive for maj 2012.

Det är nu 13 år sedan en majoritet i Sveriges riksdag beslutade att göra ett genombrott i det absoluta förbudet mot förhandsgranskning. Sedan dess är innehav barnpornografi förbjudet i svenska lag. De som menade att undertecknad och några till var hysteriska när vi talade om ett principgenombrott som hotade yttrandefriheten har fått rätt. Någon smittoeffekt så att även innehav av t.ex. politiska manifest blivit förbjudna har innehavsförbudet för barnpornografi inte fått.

Men det hade vi heller inte förväntat oss.

Det bekymmersamma är att när lagstiftaren väl en gång brutit en princip så blir det lättare nästa gång det finns en opinion mot något eller Sverige är utsatt för ett tryck utifrån eller oro råder i landet att tillgripa förbudet igen. Tryck- och yttrandefrihetsregleringen är en beredskapslagstiftning som ska finnas där när den behövs som bäst.

Nu finns en chans även om den må vara liten att Högsta domstolen bringar ordning och reda. Utgången av det s.k. Mangamålet mot seriekännaren Simon Lundström blir intressant. Något har justitieråden allt tänkt sig att göra eftersom domstolen har beviljat prövningstillstånd. Den svenska lagen är kristallklar och Lundström har gjort sig skyldig till brott. Men kanske, kanske kan han räddas av Europakonventionen precis som Pastor Åke Green.

Om detta har jag skrivit en artikel i Journalisten.mangadomen journalisten maj 2012 eller här.